วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ 10 อุปรรค หรือสิ่งรบกวนภายนอก ได้แก่อะไร

ตอบ อุปสรรคหรือสิ่งรบกวนภายนอก เช่น เสียงดังรบกวน อากาศร้อน – หนาว เกินไป กลิ่นไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: