วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐กระบวนการขั้นตอนการผลิตธูปหอม
1.นำจันทร์ขาว+จันทร์แดง ในอัตราส่วน 8 ต่อ 1

2.ใส่น้ำแล้วนวด
3.กดลงในแบบพิมพ์
4.ออกจากแบบพิมพ์วางในตะแกรง
5.ตากแดดให้แห้ง 5-7 วัน
6.เติมน้ำหอมและสีในอ่างแอลกอฮอล์
7.นำชิ้นงานที่แห้งลงชุบ8.สะเด็ดน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น: