วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ 12 Encode หมายถึง

ตอบ Encode หมายถึง การเข้ารหัส คือ การแปลความต้องการของตนเป็นสัญลักษณ์ หรือสัญญาณต่าง ๆ ได้

ไม่มีความคิดเห็น: